ipmash@ipme.ru | +7 (812) 321-47-78
пн-пт 10.00-17.00
Институт Проблем Машиноведения РАН ( ИПМаш РАН ) Институт Проблем Машиноведения РАН ( ИПМаш РАН )

Institute for Problems in Mechanical Engineering
of the Russian Academy of Sciences

Institute for Problems in Mechanical Engineering of the Russian Academy of Sciences

Issue 4

Autors:
E.G. Zemtsova, A.A Petrov, S.O. Kirichenko, N.F. Morozov, V. K. Kudymov, A.Yu. Arbenin, B.N. Semenov, V.M. Smirnov
Pages:
001-010
Autors:
B. Adaveesh, G.V. Prabhushankar, M. Nagaral
Pages:
011-022
Autors:
A.E. Medvedev, V.V. Atroshchenko, A.S. Selivanov, A.R. Bogdanov, M.V. Gorbatkov, Y.V. Logachev, V.S. Lobachev, A.R. Sadrislamov
Pages:
038-049
Autors:
A. Agnihotri, S.B.S Kalsi, H. Kansal
Pages:
050-065
Autors:
S.A. Blokhin, R.V. Levin, V.S. Epoletov, A.G. Kuzmenkov, A.A. Blokhin, M.A. Bobrov, Ya.N. Kovach, N.A. Maleev, E.V. Nikitina, V.V. Andryushkin, A.P. Vasiljev, K.O. Voropaev, V.M. Ustinov
Pages:
066-075
Autors:
L.E. Klyachkin, N.T. Bagraev, A.M. Malyarenko
Pages:
085-095
Autors:
S.P. Bardakhanov, D.Y. Trufanov, I.K. Chakin, V.R. Gaponenko
Pages:
096-106
Autors:
A.S. Kondrateva, D.A. Strekalovskaya, B.V. Babuyk, A. Kuznetsov, L.A. Filatov, P.G. Gabdullin
Pages:
107-117
Autors:
M.A. Barbotko, O.N. Lyubimova, M.V. Ostanin
Pages:
118-129
Autors:
A. Larabi, M. Mebarki, I. Abdellaoui, A. Mahmoudi, S. Merazga, N. Gabouze
Pages:
172-185
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.